Prof. Dr. Fazlı ARSLAN

Kelkit’in Sögütlü Beldesi’nde dünyaya geldi (1974). Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1995). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimlerinde (İslam Hukuku) yüksek lisansını (1998), aynı enstitünün Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı (2003). Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı (1995-2009). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde (2003), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında çalıştı (2004-2006). Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı (2009). Musiki Teorisi ve Tarihi dersleri verdi, bölüm başkanlığı yaptı (2011-2013). Ocak 2011’de doçent oldu. Haziran 2014’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalındaki görevine intikal etti. Ağustos 2016’da profesör oldu. Ağustos 2019’da Stockholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı. Hâlen aynı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

***

He was born in Söğütlü, Kelkit, in 1974. He graduated from the Faculty of Divinity at Ankara University in 1995. He received his master’s degree in 1998 from the Department of Islamic Sciences, and his PhD in 2003 from the department of Turkish Religious Music at Ankara University. He worked as a teacher in various schools between 1995 and 2009. He worked in the Directorate for Secondary Education (2003) and Board of Education (2004-2006) at the Ministry of Education. In 2009, he became assistant professor at the Faculty of Fine Arts at Erciyes University. He became associate professor in 2011 and the head of the Department of Music between 2011 and 2013. He started to work in the Department of Turkish Religious Music, the Faculty of Divinity at Istanbul University. He became professor in August, 2016. He was appointed to the Embassy of Turkey in Stockholm as the counsellor of religious affairs in August, 2019. He is married with three children.

 

 

 

 

Akademik

 • 20192016

  Profesör Doktor

  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • 20162011

  Doçent Doktor

  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 20112009

  Yardımcı Doçent Doktor

  Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 20031999

  Doktora

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı

 • 19981995

  Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 19951990

  Lisans

  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İş Deneyimi

 • lvl 2019

  Stokholm Büyükelçiliği

  Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri

 • lvl 2014-2019

  İstanbul Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • lvl 2009-2014

  Erciyes Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • lvl 2003-2006

  Talim ve Terbiye Kurulu

  Milli Eğitim Bakanlığı

 • lvl 1995-2009

  Öğretmen

  Milli Eğitim Bakanlığı