Bazı atıflar, tanıtımlar, çalışmalardan alıntılar, haberler vs.

*Ümit Akça, “İ’mal-i Fikir Yolunda: Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri-Süleyman Hayri Bolay”, Sosyoloji Konferansları Dergisi,pdf

* Mehmet Nuri Parmaksız, XVI. Yüzyıla Ait Bir Güfte Mecmuası İncelemesi: Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi No: 127-128.pdf

*İdris Çakıroğlu, “Fahreddin er-Râzî’nin Müzik Risâlesi”, Urmevi’ye, pdf

*M. Said Dilek, Nasihatnamelerde Musiki, YLT, 2016, Musiki Kavramlarının Gücü makalesine pdf

*Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi, 2015, İSAV Bildiriler, (İlim ve Fennin Reis-i…3 kez atıf)pdf

*Okan Murat Öztürk, “Halk Mûsikîsi Repertuar İncelemelerinin Makam Nazariyesi Araştırmalarına Yapabileceği Katkılar”, Urmevi’ye pdf

* Okan Murat Öztürk, Makam, Âvâze, Şûbe ve Terkib: Osmanlı Musiki Nazariyatında Pisagorcu “Kürelerin Uyumu/Musikisi” Anlayışının Temsili” pdf

*Mehmet Tıraşcı, “İbrahim Edhem Efendi’nin Netayic-i Musikar’ı” el-Mevsılî makalesine pdf

*Zeynep Betül Önder, İslam Medeniyetinde Musiki kitap tanıtımı, İlader

*Azerbaycan Kitap Medeniyeti Tarihinden, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi,pdf

*Güneş Ayas, Vahitname’ye pdf

*Haluk Yücel, IX-XV. Yüzyıllar Arası Musiki Kaynakları Üzerine Bir İnceleme, ASOS Journal (6 yayına atıf)pdf

* Alimcan İnayet, “On İki Makam Adı Üzerine” Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, (Akustik ve Safiyyüddin makalelerine)pdf

*Okan Murat Öztürk, “Isfahan Cinsi Bağlamında Geleneksel Teoriye Analitik ve Bütüncül Bakış”, İzmir 2010, İzmir Ulusal Müzik Sempzoyumu Bildiriler Kitabı, (Urmevi’ye)

* İsmail Fenni Ertuğrul, Lügatçe-i Felsefe, (Hzl. Recep Alpyağıl), Çizgi Yayınları, Konya 2015, s. 15 (Fenni Bey makalesine)

* Ozan Baysal, ‘Division of the Monochord’ and the science of harmonics in the Hellenistic era ‘Kanon’un Bölünümü’ yazması ve Helenistik dönemde müzikbilim”, International Journal of Human Sciences, vol. 12 (no. 1) 2015. (Urmevi’ye)

* Fikret Karakaya, “Theory of Ottoman Music of Modern Period”, Historical Traces and Present Practice in Southern European Music Traditions, Cambridge Scholars Publishing, s. 126. (Urmevi’ye)

* Funda Sevilay Ünal, “Geleneksel Müziğimizin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi”, Icanas 38 Bildirileri (Müzik ve Sağlık’a)

* Süha İrden, “Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin Mevlevî Âyînlerindeki Makam Ve Form Anlayışının Türk Din Mûsikîsine Etkileri” İdil Dergisi, sayı. 4 (2012) (Urmevi’ye)

* Ayşe Adlı, “İslam Estetiğinin Vazgeçilmezi”, Yeni Şafak, (10 Şubat Çarşamba) (İslam Medeniyetinde Musiki kitabının tanıtımı ve değerlendirilmesi).metin

* Erhan Özden, Osmanlı Maarifinde Musiki, TTK, Ankara 2015. (Urmevi’ye)

* Nesrin Akan, “VIII-XIII Yüsyıllar Arası İslam Felsefesinde Müziğe Genel Bakış”, Kelem İşi, sayı. 6, İstanbul 2015, (Urmevi’ye)

* Gönül Hurmalı, Kuran’ı Hüzünle Okumak, Işık Yay, İstanbul 2015. (Urmevi’ye)

* Cenk Güray, Bin Yılın Mirası Makamı Var Eden Döngü Edvar Geleneği, Pan 2011.

* Güneş Ayas, Musiki İnkılabının Sosyolojisi, İstanbul 2014 (Başmuharrir’e, Necip Asım’a, Baltacıoğlu’na, Fenni Bey’e, Hasan Ali Yücel’e)

*Ferdi Koç, “The 15th. century singing education in Turkish music books” Procedia – Social and Behavioral Sciences 47 ( 2012 ) 387 – 390

*http://blog.milliyet.com.tr/istanbul-da-bayram-sabahi/Blog/?BlogNo=134915 (Itri’ye)

* Namık Sinan Turan, “17. yüzyıl Osmanlı kültüründe bir umman Mustafa Itrî”, Evrensel Kültür, 

*http://www.tvnet.com.tr/kitap-cafe/kitap-cafe-2078890

*http://www.yenisafak.com/hayat/islam-estetiginin-vazgecilmezi-musiki-2407857

*https://books.google.com.tr/books

*http://www.dunyabizim.com/haber/22968/fazli-arslan-inkilab-sohbetlerinde.html

*http://www.musikidergisi.com/haber-4369-fazli_arslan_muzikte_batililasma_ve_son_donem_osmanli_aydinlari_beyan_yayinlarindan_cikti%E2%80%A6.html

*http://www.gazetetrakya.com/Haber/Arslan_Vahit__Lutfi__Salciyi_yazdi/172501.html

*http://www.aktifmedya.com/2016/01/gundem/islam_medeniyetinde_musik-5154.html

*http://bisav.org.tr/merkez.aspx?module=yuvarlakmasaayrinti&dizi=1&altturid=100&menuID=9_7_100&merkezid=7&yuvarlakmasaid=1444

*http://www.musikidergisi.com/haber-4274-islam_medeniyetinde_musiki_kitabi_yayinlandi….html

*http://www.milligazete.com.tr/haber/Musikide_Batililasma_Doc_Dr_Fazli_Arslan/392771 

*http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1444032007.pdf

*http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1347649016.pdf

*Okan Murat Öztürk, Isfahan Cinsi Bağlamında Geleneksel Teoriye Analitik ve Bütüncül Bakış http://www.academia.edu/10264505/Isfahan_Cinsi_Ba%C4%9Flam%C4%B1nda_Geleneksel_Teoriye_Analitik_ve_B%C3%BCt%C3%BCnc%C3%BCl_Bak%C4%B1%C5%9F

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C3%9CNAL-Funda-Sevilay-GELENEKSEL-M%C3%9CZ%C4%B0%C4%9E%C4%B0M%C4%B0Z%C4%B0N-%C4%B0NSAN-SA%C4%9ELI%C4%9EI-%C3%9CZER%C4%B0NDEK%C4%B0-ETK%C4%B0S%C4%B0-VE-M%C3%9CZ%C4%B0KLE-TEDAV%C4%B0.pdf

*http://www.birlikgazetesi.info/balkanlardan-haberler/7233-herzogenaurach-dernenden-kutlu-doum-etknl.html

*http://ca.mooskite.com/safi-al-din-al-urmawi

*http://storiografia.me/2013/11/28/islamic-music-theory-safi-al-din-al-urmawi/

*http://archive.kaskus.co.id/thread/14317325/0/wow-inilah-sumber-melody-notasi-musik-dunia

*http://muslimfisabilillah.blogspot.com.tr/2012/10/penemuan-islam-terpenting-kehidupan.html

*http://www.kimdirhayatieserleri.com/ziryab-kimdir-hayati-ve-eserleri.html

* Ozan Baysal, ‘Division of the Monochord’ and the science of harmonics in the Hellenistic era ‘Kanon’un Bölünümü’ yazması ve Helenistik dönemde müzikbilim”, International Journal of Human Sciences, vol. 12 (no. 1) 2015.

* Fikret Karakaya, “Theory of Ottoman Music of Modern Period”, Historical Traces and Present Practice in Southern European Music Traditions, Cambridge Scholars Publishing, s. 126.

* Cenk Güray, Bin Yılın Mirası Makamı Var Eden Döngü Edvar Geleneği, Pan 2011.

* Güneş Ayas, Musiki İnkılabının Sosyolojisi, İstanbul 2014 (Başmuharrir’e, Necip Asım’a, Baltacıoğlu’na, Fenni Bey’e, Hasan Ali Yücel’e)

* Vasfi Hatiboğlu, Atilla Sağlam, “Türk Musikisinde Usûl Geleneğinin Değerlendirilmesi”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2013 9(2), 113-134. Urmevi kitabına.

* Abstracta Iranica vo 28, 2005, http://abstractairanica.revues.org/7762#compterendu

* al-Urmawi in an article of Christie http://www.artfact.com/auction-lot/abd-al-qadir-al-maraghi:-maqasid-al-alhan-pu-294-c-226576fc02

* Shirazi’s music notation in http://roniafriza.blogspot.com/2012/11/penemuan-islam-terpenting.html

* Shirazi’s music notation in http://forum.republika.co.id/showthread.php?10686-Benarkah-Notasi-Lahir-dari-Lantunan-Alquran

* Shirazi in http://connection.ebscohost.com/c/articles/27247247/music-notation-software-pedagogical-response-engenders

* In academic references of 1001 Inventions http://www.1001inventions.com/academicreferences

* Urmevi ve Şirazi’den alıntılar. “Oriental Studies on Alpha-numeric…” http://saxonianfolkways.wordpress.com/2013/03/15/oriental-studies-on-alpha-numeric-representations-of-music-vol-01/

* İJHSS’den Şirazi makalesi http://saxonianfolkways.wordpress.com/2013/08/30/qurans-tacwid-at-qutb-al-din-al-shirazis-music-notation/

* Urmevi ve Şirazi’ye atıflar. http://fr.cyclopaedia.net/wiki/Safi-al-Din-al-Urmawi

* Hilmi Yavuz, Yahya Kemal Itrî’yi nasıl okudu? Zaman 5 Aralık 2012 Çarşamba

* Ahmet Altay, “Flatelide Ahmet Midhat Efendi” İlim ve Fennin Reis-i Mütefekkiri Ahmat Midhat Efendi, Ed. Fazlı Arslan, Kayseri 2013.

* “Abd al-Qadir al-Maraghi” by Christie, October 5 2010 (Safi Al-Din and Theory of Music in muslimheritage)http://www.artfact.com/auction-lot/abd-al-qadir-al-maraghi:-maqasid-al-alhan-pu-294-c-226576fc02

* Hürdünya Şahan, “Ahmet Mithat Bibliyografyası” Temrin, Kasım 2012.

* M. Sabri Koz, “Ahmed Midhat Efendi’nin Yayımlanmış Kitapları (Yayın Tarihlerine Göre)” Ahmet Midhat Efendi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2012, s. 473 Başmuharririn Musikişinaslığı’na.

* Zeynep Yıldız, 14. Yüzyılda Musiki Tasavvuru: Hasan Kâşânî’nin Kenzü’t-Tuhaf Adlı Eseri, İnsan ve Toplum, 1 (2), s. 87-109. Urmevi’ye

* Okan Murat Öztürk, “15. Yüzyıl Osmanlı Müziğinde Şube Kavramı ve Hermetik Gelenek [Hızır Bin Abdullah’ı Anlamak], Doğu Batı sayı 62. Urmevi’ye.

* Ali Özdek, “Türk Müzik Kültürünün Oluşumuna Öncülük Eden Bileşenlere Genel Bir Bakış”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, sayı: 1, Ocak Haziran 2012, Urmevi’ye.

* Mustafa Miyasoğlu, “Ölümünün 100. yıldönümünde Ahmet Mithat Efendi’nin Kültürel Mirası” Ay Vakti, sayı: 141, Kasım Aralık 2012. Başmuharririn Musikişinaslığı’na

* Ahmet Mithat Efendi’nin Bütün Eserleri”, Ahmet Mithat Efendi Armağanı, Ed. Mustafa Miyasoğlu, Beykoz Belediyesi Yayını, s. 268. Başmuharririn Musikişinaslığı’na.

* Şemsettin Şeker, “Ahmet Mithat Efendi Yalısı” Ahmet Mithat Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 106. Başmuharririn Musikişinaslığı’na.

* Hilmi Yavuz, Itrî sempozyumunda, Itri makalesini anıyor. Video

* Ahmet Mithat kitabı anılıyor: http://www.milligazete.com.tr/makale/a-m-efendi-nin-olumunun-100-yili-248121.htm

* Ahmet Mithat kitabı tanıtımı, Türk Edebiyatı, sayı 470, s. 75.

* Sadece müzik tarihçilerinin değil, modernleşme tarihimizle ilgilenen herkesin çok işine yarayacağını tahmin ettiğim bu kitap, Beşir Ayvazoğlu Ahmet Mithat kitabından söz ediyor: ‘ Zaman 2 Ağustos 2012.

Dony Nurdiansyah, Lewat Al Shirazi Notasi Musik… http://www.serupedia.com/2012/05/lewat-al-shirazi-notasi-musik-lahir.html

Endonez dili bir yazıda Shirazi… http://namanyawidy.wordpress.com/2012/03/23/notasi-musik-lahir-dari-al-quran/

* Yahoo’da tartışmalarda… http://launch.groups.yahoo.com/group/tuning/message/89324

* Benarkah notasi musik lahir dari lantunan Al Qur’an http://bijaksanasini.blogspot.com/2012/04/benarkah-notasi-musik-lahir-dari.html

* Musemum of Learning’de “Safi al-Din…” http://www.museumstuff.com/learn/topics/Safi_al-Din_al-Urmawi

* Serving History’de “Safi Al-Din…”  http://www.servinghistory.com/topics/Safi_al-Din_Urmawi

* Qur’an’s Tajwid…http://connection.ebscohost.com/c/abstracts/20438504/abstracts

* Margo Schulter, “Hexapentadic 17-note tuning, ~8:9:11:12:13 in 6 locations…”http://www.bestii.com/~mschulter/hexapentadic17b-tetrachord.txt

* Fatih Erkoçoğlu, “Endülüs Gezi Notları” Ziryab makalesine atıf http://www.islamtarihcileri.com/?Syf=5&Id=85610

* “Müzikle Tedavi’nin Tarihçesi ve Müziğin Engelli/Özürlü Eğitimine Katkıları, Müzik ve Sağlık’a,http://www.hayrat.net/jpg11/muzikleegitim.htm

* Urmevi biblio.com’da http://www.biblio.com/books/473527841.html

* Itri yazısı Edebiyat Sahilinde, http://www.edebiyatsahili.com/sanat-ajandasi/muzik/

* Center for Microtonal Music’te “Safi al-Din…”  http://www.huygens-fokker.org/docs/bibliography.html

* Mitra Images, Safi Al-Din al-Urmawi…” http://images.mitrasites.com/safi-al-din-urmawi.html

* Setar info’da “Safi Al-Din…” http://www.setar.info/index.php?limitstart=6;lang=en

* Dubshara.com’da “al-Shirazi’s music notation…” http://dubsahara.com/oriental/musicians/historic/qotb-shirazi
* Mike’s Oud Forum’da “Safi al-Din…” http://www.mikeouds.com/messageboard/viewthread.php?tid=8488;page=15

* Hilal Tv. 1001 Inventions prg. http://video.google.com/videoplay?docid=-1983695985865186712#

* Itri Sempozyumu basında haber, tebliğden alıntılar, http://www.kultursanat.org/haber.php?id=607

* Musikidergisi.net. “İslam/Doğu Musiki Metinlerini Yeniden Okuma Anlama Üstüne” tebliği http://www.musikidergisi.net/?p=2024

* Worldcat’te Urmevi.  http://www.worldcat.org/title/safiyyuddin-i-urmevi-ve-serefiyye-risalesi/oclc/406953998

* Gazi Giray yazısı, http://www.fikirdebirlik.org/yazi.asp?yazi=200805008

* California Standford University kütüphanesi katalogunda Urmevi.  http://searchworks.stanford.edu/view/8800847

* Süleyman Tülücü, “Fârâbî Bibliyografyası”na Bazı İlâveler-IV, Atatürk ÜİFDerg., sayı 31, 2009.

*Usta, Nazlı, “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Müziğin Dönüşümü”, Akademia Erciyes, c. 1, s. 4.

* Çiftçi, Ersan, vd. “The Historical Progress of Therapy with Turkish Music and It’s Present Situation”, Turkish Journal Music Education, vol. 2. No: 20 (2009) (Müzik ve Sağlık yazısına)

* Kâmiloğlu, Ramazan, “Amasyalı (Ahmedoğlu) Şükrullah’ın Hayatı ve Eserleri”, Hikmet Yurdu, sy: 2, Temmuz- Aralık 2008, s. 110.

* Cihat Arınç, Urmevi Kitap tanıtımı, Anlayış, sy. 51.

* Fatih Erkoçoğlu, Kitap tanıtımı, Fazlı Arslan, Safiyyüddîn-i Urmevî ve Şerefiyye Risâlesi, AÜİFD sayı. 49 (2008)s. 299-302.
* Ozan Yarman, “Dinlemeli-Oylamalı Hangi Ses Düzeni?” Konferans İTÜ TMDK Mayıs 2009 (Şerefiyye’ye)http://www.ozanyarman.com/files/hangi_ses-duzeni.pdf

* M. Nuri Uygun, “Safüyyüddin el-Urmevi”, DİA, İstanbul 2008, c. XXXV s. 479.

*Özlem Kılınçer, Kitap tanıtımı, Ahmet Mithat ve Müzik, Türk Dünyası Araştırmaları, sy, 189, s. 239.

* Kubilay Kolukırık, “Abdülkadir Meragî’nin Hayatı Kişiliği ve Musiki Yönü”, Fırat Ü. İFD, 15/1 (2010)

* Şenel, Ümit, Nevşehir Yöresi Türkülerinin Melodik Yapı Bakımından Analizi, Erciyes Güzel Sanatlar YLT, Kayseri 2009, s. 3.

* Bayram Akdoğan, Türk Din Musikisi Dersleri, Ankara 2010, s. 375.

* Ferdi Koç, XV. Yüzyıl Sonuna Kadar Yazılmış Musiki Edvarlarında Ud Sazı ve İcrası, Ankara Üniversitesi İFD, sayı 51/2 (2010), s. 389-398.

* Abdülkadir Dağlar, “Bir Mevlânâ Neşvegâhı: Sorgun”, Sufi Studies, sy. 1 (Mevlevi Musikisi Üstüne sempozyumu)

* Murat Karavelioğlu, “Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiyat Mecmuası”, Türkiyat Mecmuası, s. XXXII. (İsmail Fenni Ertuğrul makalesi)

* Recep Uslu, Selçuklu Topraklarında Müzik, Konya 2010. s. 239.

* Cemal Karabaşoğlu, Abdülkadir-i Meragi’nin Makasıdu’l-Elhan Adlı Eseri, Doktora tezi, İstanbul 2010, s. 42.

* Barış Bozkurt vd. “Weighing Diverse Theoretical Models on Turkish Maqam Music Against Pitch Measurements” Journal of New Music Research (SSCI)

* Bayram Akdoğan, “Türk Din Musikisi Tarihine Bir Bakış”, AÜİFD, c. 49, sayı 1, s. 165

* Recep Uslu, “Selçuklu Topraklarında Müzik”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu Bildiriler, Konya 2009.

* Cüneyt Gürenç, “Türk Halk Müziğinin Çeşitli Ayaklarından İcraların Bilgisayarla Frenkans/Perde Analizi” başlıklı bitirme ödevi. İTÜ.

* Ramazan Kâmiloğlu, Ahmet Oğlu Şükrullah ve Edvar-ı Mûsikî Adlı Eseri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. s. XI, XII.

* Ubeydullah Sezikli, Abdülkadir Meragi ve Camiul-Elhanı, Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul 2007, s. 55, 56

* Ozan Yarman, 79-Tone Tunıng & Theory For Turkısh Maqam Musıc As A Solution To The Non-Conformance Between Current Model And Practice, İTÜ TMDK Doktora Tezi 2008.

* Ozan Yarman, “Makam Kuyumcuları”, Saz ve Söz, sayı 7.

* Gamze Köprülü, “Urmevi’nin ve Sonraki Dönemlerde Yazılan…” ERÜGSE YLT, 2011.

* Salih Zeki Çavdaroğlu, “Vefatının 300.yılında Musikimizin Pirini Hatırlamak”, e-musikidergisi

* İlhami Gökçen, Türk Musikisine Katkılar, Ürün Yayınları, Ankara 2008, s. 183 dipnot. 13, 14.