List

2005- Arslan, F., Oya Levendoğlu, Mûsikînin Matematiksel Prensipleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 18, 2005/1. (Rauf Yekta’nın Türk Mûsikîsi Tarihi’nden çeviriyazım)

  Posts

No posts