List

2005- Arslan, F., “Safiyyüddîn Abdülmümin el-Urmevî’nin er-Risâletü’ş-Şerefiyyesinde Mûsikî Matematiği” Ankara Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 2, 2005, s. 267-304.

  Posts

No posts