List

2007- Arslan, F., “Türk Mûsikîsi Yazmalarında Akustik Konusu” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy: 11/1, 2007, s. 263-278.

  Posts

No posts