List

2008- Arslan, F., “Bağdat ve Müzik Bilimi” İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) Uluslararası Sempozyum, İstanbul 7-9 Kasım 2008, Mifav yay. c. II, s. 649-666.

  Posts

No posts