List

2008- Arslan, F., “Gazi Giray Han II ve Mûsikîşinaslığı”, Uluslararası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler, Simferopol, Kırım Ukrayna, 22-24 Mayıs 2008, s. 497-504. (Basıldı. Metin okuma odasında).

  Posts

No posts