List

2009- Arslan, F., “İ. H. Baltacıoğlu’nun Türk Musikisinin Terakkisi Üstüne Fikirleri”, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2009. Darülfünun İlahiyat Sempozyumu Tebliğleri, s. 253-261.

  Posts

No posts