List

2009- Arslan, F., “Musiki Nazariyecisi ve Efsanevi Kişilik Olarak Urumiyeli Safiyyüddin”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 13/1 2009, s. 99-113

  Posts

No posts