List

2011- Arslan, F., “İslam/Doğu Müzik Metinlerini Yeniden Okuma Anlama”, Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul Ekim 2011. (Basıldı)

  Posts

No posts