List

2012- Köprülü, Gamze, Fazlı Arslan, “Safiyyüddîn-i Urmevî’nin Eserlerindeki Usûller ile Sonraki Dönemlerde Yazılan Eserlerdeki Usûller Üstüne Bir İnceleme”, İnönü Sanat ve Tasarım Dergisi, c. 2, sayı, 5, s. 201-218.

  Posts

No posts