List

2013- Arslan, F., “Batılılaşma Dönemi Türk Musikisini Ahmet Midhat İle Anlamak”, İlim ve Fennin Reîs-i Mütefekkiri Ahmet Midhat Efendi, (Ed. Fazlı Arslan) Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2013, s. 171-185.

  Posts

No posts