List

Arslan, F. “18. Yüzyıl Osmanlı Müzik Mirası Üstüne Bazı Mülahazalar: Müneccimbaşı Ahmed Dede (v.1702) Örneği”, Uluslararası Darülfünun Sempozyumu, İstanbul 22-23 Aralık 2017.

  Posts

No posts