Göster:

Sort by year:

Sinema ve Dini Musiki

Sempozyumlar

2015- Arslan, F., Levent Değirmencioğlu, “Sinema ve Dini Musiki”, Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, İstanbul, 22-25 Mayıs 2015.

Cumhuriyet Türk Tiyatrosu'nda Müzikli Oyunlar, Besteciler Günümüzdeki Durumu Üstüne Degerlendirmeler

Sempozyumlar

2015- Erol, Türker,  Fazlı Arslan, “Cumhuriyet Türk Tiyatrosu’nda Müzikli Oyunlar, Besteciler Günümüzdeki Durumu Üstüne Degerlendirmeler” Uluslararası Sanat Günleri, Adana, Nisan 2015. (Basıldı.)

Delhi'de Bir Müzik Dehası: Emir Hüsrev

Sempozyumlar

2015-  Arslan, F., “Delhi’de Bir Müzik Dehası: Emir Hüsrev (ö. 1325)” The Symposium on India aand Turkey: Past and Emerging Ties, TTK, Mart 205, New Delhi.

Batılılaşma Dönemi Musiki Tartışmalarında Vahit Lütfi Salcı

Sempozyumlar

2014- Arslan, F., “Batılılaşma Dönemi Musiki Tartışmalarında Vahit Lütfi Salcı” XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 15-19 Eylül 2014.

Musikide Batılılaşma Çerçevesinde II. Abdülhamit'in Türk Musikisine Bakışını Okumak

Sempozyumlar

2014- Arslan, F., “Musikide Batılılaşma Çerçevesinde II. Abdülhamit’in Türk Musikisine Bakışını Okumak”, Sultan II. Abdülhamit Sempozyumu, Selanik, 20-21 Şubat 2014. (TTK-Basıldı.)

Ezgilerin Kardeşliği-Müzikte Türkler ve Kürtler

Sempozyumlar

2014- Özdek, Ali, Fazlı Arslan, “Ezgilerin Kardeşliği-Müzikte Türkler ve Kürtler”, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Ankara 9-10 Ocak 2014.  (TTK-Basıldı.)

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak Müzik

Sempozyumlar

2013- İsababayeva, Ayna, Fazlı Arslan, “Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak Müzik” I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, Konya 31 Ekim 2013. (DED-Yayımlandı.)

Immigrant Musicians of the East

Sempozyumlar

2013- Arslan, F., “Immigrant Musicians of the East”, On The Move-Crossing Under the Border, Jablunkova, Czech Republic, 8-10 of March 2013. (Davetli konuşmacı).

Şehir, Medeniyet ve Mûsikî Üstüne

Sempozyumlar

2012- Arslan, F., “Şehir, Medeniyet ve Mûsikî Üstüne”, Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik, 2-4 Kasım, Çorum.

Kur'an Tecvidi Müzik Notasyonu İlişkisi Üstüne

Sempozyumlar

2012- Arslan, F., “Kur’an Tecvidi Müzik Notasyonu İlişkisi Üstüne” Din ve Müzik Sempozyumu, İstanbul Nisan 2012.

Milli Musiki Tartışmalarında Farabi, Yanlış Anlaşılan Bir Mevzuun Tarihsel Sosyolojik Arka Planı

Sempozyumlar

2012- Arslan, F., “Milli Musiki Tartışmalarında Farabi, Yanlış Anlaşılan Bir Mevzuun Tarihsel Sosyolojik Arka Planı” Orta Asya’da İslam Medeniyeti, Bişkek Kırgızistan, Ekim 2012.

Segah Tekbir ve Salat-ı Ümmiyye İle Itri'yi Anmak

Sempozyumlar

2012- Arslan, F., “Segah Tekbir ve Salat-ı Ümmiyye İle Itri’yi Anmak”, Vefatının 300. Yılında Bir Ses: Itri, İBB Tarık Zafer Tunaya, 15. Nİsan 2012, İstanbul. (Musikişinas 12. sayıda basıldı, metin okuma odasında).

Müslüman Türklerin Müzik Bilime Katkıları

Sempozyumlar

2012- Arslan, F., “Müslüman Türklerin Müzik Bilime Katkıları”, Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, Uluslararası Sempozyum, Türkistan Kazakistan 18-22 Nisan 2012. (Türkiyat Mecmuası– yayımlandı.)

İbrahim Tennuri ve Musiki

Sempozyumlar

2011- Arslan, F., “İbrahim Tennuri ve Musiki”, I. Ulusal İbrahim Tennuri Sempozyumu, 3 Haziran 2011. Bildiri Kitabı, s. 273-290.(Basıldı)

İslam/Doğu Müzik Metinlerini Yeniden Okuma Anlama

Sempozyumlar

2011- Arslan, F., “İslam/Doğu Müzik Metinlerini Yeniden Okuma Anlama”, Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul Ekim 2011. (Basıldı)

Muhammed b. Tavit et-Tanci'nin Musiki ve Resim Üstüne Çalışmaları

Sempozyumlar

2011- Arslan, F., “Muhammed b. Tavit et-Tanci’nin Musiki ve Resim Üstüne Çalışmaları”, Uluslararası Tanci Sempozyumu,Ankara 13-14 Ekim 2011. (Basıldı.)

Mevlevi Musikisi Üstüne

Sempozyumlar

2010- Arslan, F., “Mevlevi Musikisi Üstüne”, Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Sorgun, 25-27 Haziran 2010. (Sufi StudiesII’de basıldı)

Selçuklu Müziği ve Kutbeddîn-i Şîrâzî’nin Müzik Notasyonu

Sempozyumlar

2010- Arslan, F., “Selçuklu Müziği ve Kutbeddîn-i Şîrâzî’nin Müzik Notasyonu”, Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri Eylül 2010. (TTK-Basıldı.)

Kerbela Türküleri

Sempozyumlar

2010- Arslan, F., “Kerbela Türküleri”, Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Sivas Mayıs 2010. (Basıldı)

İ. H. Baltacıoğlu’nun Türk Musikisinin Terakkisi Üstüne Fikirleri

Sempozyumlar

2009- Arslan, F., “İ. H. Baltacıoğlu’nun Türk Musikisinin Terakkisi Üstüne Fikirleri”, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2009. Darülfünun İlahiyat Sempozyumu Tebliğleri, s. 253-261.

Bağdat ve Müzik Bilimi

Sempozyumlar

2008- Arslan, F., “Bağdat ve Müzik Bilimi” İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) Uluslararası Sempozyum, İstanbul 7-9 Kasım 2008, Mifav yay. c. II, s. 649-666.

Gazi Giray Han II ve Mûsikîşinaslığı

Sempozyumlar

2008- Arslan, F., “Gazi Giray Han II ve Mûsikîşinaslığı”, Uluslararası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler, Simferopol, Kırım Ukrayna, 22-24 Mayıs 2008, s. 497-504. (Basıldı. Metin okuma odasında).

Muhtevay-ı Risâle-i Şerefiyye ve Âsâr-ı Mülhem ez Ân

Sempozyumlar

2005- Arslan, F., “Muhtevay-ı Risâle-i Şerefiyye ve Âsâr-ı Mülhem ez Ân”, Safi ed-Din Urmawi Proceedings of The International Congress On, Tahran, Bahar 1384 (2005), s. 167-190.

Discussing the History of the Term 'Maqam' Regarding al-Maraghi

Sempozyumlar

2014- Arslan, F., “Discussing the History of the Term ‘Maqam’ Regarding al-Maraghi”, Joint Symposium of the ICTM Study Groups Maqam and Music in the Arab World,  Ankara, 17-20 Aralık 2014.

Kitabu'l-Melahi, İlahiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer Çalışmalar

2015- Arslan, Fazlı, Ebu Talib el-Mufaddal İbn Seleme, Kitabu’l-Melahi, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, (Haziran 2015), s. 113-116.

Kulak ve Gırtlak yahut Musikinin İnsan ve Hayvanata Tatbiki

Diğer Çalışmalar

2015- Arslan, Fazlı, Muzaffer Hasan, Kulak ve Gırtlak yahut Musikinin İnsan ve Hayvanata Tatbiki, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, (Haziran 2015), s. 117-119.

The Great Turk Genius Amir Khusraw and His Accomplishments in Music

Diğer Çalışmalar

2014- N. A. Baloch, “The Great Turk Genius Amir Khusraw and His Accomplishments in Music”, (Trc. Fazlı Arslan, Ayna İsababyeva), Erciyes Sanat, Sayı, 3 (2014), s. 82-90

"Ziryab", DİA, c. 44

Diğer Çalışmalar

2013- Erkoçoğlu, Fatih, Fazlı Arslan, “Ziryab”, DİA, c. 44, s. 464-465

Ramazan İlahileri Üstüne

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Ramazan İlahileri Üstüne”, Yeni Dünya, Temmuz 2013.

Giovanni'den Üç Asır Önce Müzikte Şirazi Devrimi

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Giovanni’den Üç Asır Önce Müzikte Şirazi Devrimi”, Derin Tarih, Nisan 2013.

Bilinç Aynamızı İslam Bilim ve Medeniyet Tarihine Tutmak

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Bilinç Aynamızı İslam Bilim ve Medeniyet Tarihine Tutmak”, Yeni Dünya,Mayıs 2013.

Musikimizde O'nun Sevgisi

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Musikimizde O’nun Sevgisi” Yeni Dünya, Nisan 2013.

Tekke, Nefsî Arınma ve Musiki Üstüne

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Tekke, Nefsî Arınma ve Musiki Üstüne”, Yeni Dünya, Şubat 2013.

Evladı Nan-ı İrfan Hakkı Tanıyor, Hace-i Evvel'ini Ahmet Mithat'ı Anıyor

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Evladı Nan-ı İrfan Hakkı Tanıyor, Hace-i Evvel’ini Ahmet Mithat’ı Anıyor” Yeni Dünya, Ocak 2013.

Endülüs Musiki Mirası Üstüne

Diğer Çalışmalar

2013- Arslan, F., “Endülüs Musiki Mirası Üstüne” Bilge Adamlar Dergisi, sayı 32 (Mart 2013).

Itrî ile ilgili Star Gazetesinde (21 Haziran 2012) söyleşi

Diğer Çalışmalar

2012- Itrî ile ilgili Star Gazetesinde (21 Haziran 2012) söyleşi. Söyleşinin tamamı için  ve Yeni Dünya Aralık 2012.

Rauf Yekta’yı Anmak

Diğer Çalışmalar

2012- Arslan, F., Vefatının 77. Yıldönümünde Bir Yazısıyla Rauf Yekta’yı Anmak, Ocak 2012.

1001 Inventions, Muslim Heritage In Our World

Diğer Çalışmalar

2008- Arslan, F., 1001 Inventions, Muslim Heritage In Our World, Ed. Salim al-Hassani, Doğu Araştırmaları, sy. 1, 2008

Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar

Diğer Çalışmalar

2008- Arslan, F., Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar, Bülent Aksoy, Doğu Araştırmaları, sy. 2, 2008

Fihrist-i Makamat

Diğer Çalışmalar

2007- Arslan, F., Fihrist-i Makamat, Ahmed Avni Konuk, Haz. M. Kemal Karaosmanoğlu, Dini Araştırmalar, c. 10, sy. 28, Ankara 2007.

Musiki ve Sağlık

Diğer Çalışmalar

2007-Arslan, F. “Musiki ve Sağlık”, Somuncu Baba, Ocak 2007

Segah Tekbir, Salat-ı Ümmiyye ve Mustafa Itri Efendi

Diğer Çalışmalar

2007- Arslan, F., “Segah Tekbir, Salat-ı Ümmiyye ve Mustafa Itri Efendi”, Somuncu Baba, Mayıs 2007

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun TBMM Rüzgârı

Diğer Çalışmalar

2007- Arslan, F., “İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun TBMM Rüzgârı”, 2007

Mûsikînin Matematiksel Prensipleri

Diğer Çalışmalar

2005- Arslan, F., Oya Levendoğlu, Mûsikînin Matematiksel Prensipleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 18, 2005/1. (Rauf Yekta’nın Türk Mûsikîsi Tarihi’nden çeviriyazım)

Ali Salâhi ve Ud Muallimi

Diğer Çalışmalar

2004- Arslan, F., Neslihan Akıncı, Ali Salâhi ve Ud Muallimi, Ankara Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Dergisi, c. 45, s.1, 2004.

Medine, Medeniyet ve Musiki Üstüne Bazı Düşünceler

Makaleler

2015- Arslan, Fazlı, “Medine, Medeniyet ve Musiki Üstüne Bazı Düşünceler”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sayı. 3, (Haziran 2015), s. 33-48.

Ziya Gökalp'ın Farabi ile Sorunu Neydi?

Makaleler

2015- Arslan, Fazlı, “Ziya Gökalp’ın Farabi ile Sorunu Neydi?” İFDER, No. 5, Nisan 2015, s. 121-131.

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak "Müzik"

Makaleler

2015- İsababayeva, Ayna, Fazlı Arslan, “Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak “Müzik” Değerler Eğitimi Dergisi, c. 13, no, 29, (Haziran 2015), s. 323-342

Müslüman-Türk Bilginlerin Müzik Bilimine Katkıları: X-XIII Yüzyıllar

Makaleler

2014- Arslan, F., “Müslüman-Türk Bilginlerin Müzik Bilimine Katkıları: X-XIII Yüzyıllar”, Türkiyat Mecmuası, c. 24, (Güz 2014), s. 1-22.

Müslüman Musikisinin Monotonluğu İddiasına Şirazi Notasyonunun Verdiği Cevap

Makaleler

2014- Arslan, F., “Müslüman Musikisinin Monotonluğu İddiasına Şirazi Notasyonunun Verdiği Cevap”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı, 1 (Haziran 2014), s. 49-64.

Musikide Batılılaşma Tartışmalarında Hakkı Süha Gezgin ve Musiki Yazıları

Makaleler

2014- Arslan, F., “Musikide Batılılaşma Tartışmalarında Hakkı Süha Gezgin ve Musiki Yazıları”, Erciyes Sanat, sayı: 1, s. 1-19

Batılılaşma Dönemi Türk Musikisini Ahmet Midhat İle Anlamak

Makaleler

2013- Arslan, F., “Batılılaşma Dönemi Türk Musikisini Ahmet Midhat İle Anlamak”, İlim ve Fennin Reîs-i Mütefekkiri Ahmet Midhat Efendi, (Ed. Fazlı Arslan) Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2013, s. 171-185.

Hasan Âli Yücel'in Mûsikî Dünyası

Makaleler

2012- Arslan, F., Hasan Âli Yücel’in Mûsikî Dünyası, Türk Mûsikîsine Bakışı ve Milli Mûsiki Tartışmalarındaki Yeri, Turkish Studies, 7/4 Fall 2012. s.297-308.

Musiki Kavramlarının Gücü ve Kullanım Yaygınlığı Üstüne

Makaleler

2012- Arslan, F., “Musiki Kavramlarının Gücü ve Kullanım Yaygınlığı Üstüne”, Doğu Araştırmaları, sayı 9, 2012/1, s. 137-148.

Safiyyüddîn-i Urmevî’nin Eserlerindeki Usûller ile Sonraki Dönemlerde Yazılan Eserlerdeki Usûller Üstüne Bir İnceleme

Makaleler

2012- Köprülü, Gamze, Fazlı Arslan, “Safiyyüddîn-i Urmevî’nin Eserlerindeki Usûller ile Sonraki Dönemlerde Yazılan Eserlerdeki Usûller Üstüne Bir İnceleme”, İnönü Sanat ve Tasarım Dergisi, c. 2, sayı, 5, s. 201-218.

Segah Tekbir ve Salat-ı Ümmiyye İle Itri'yi Anmak

Makaleler

2012- Arslan, F., “2012 Unesco Itri Yılı Münasebetiyle, Segah Tekbir ve Salat-ı Ümmiyye İle Itri’yi Anmak”, Musikişinas,sayı, 12, 56-63.

Flüt Tarihinde Theobald Boehm ve Flüte Getirdiği Yenilikler

Makaleler

2012- Arslan, F., Bahar Sarıboğa, “Flüt Tarihinde Theobald Boehm ve Flüte Getirdiği Yenilikler”, İnönü Sanat ve Tasarım Dergisi, c. 2, sayı 4, (2012), s. 133-140.

Zühdi Rıza nın Kaleminden İsmail Fenni Ertuğrul ve Musiki Çalışmaları

Makaleler

2011- Arslan, Fazlı, “Zühdi Rıza nın Kaleminden İsmail Fenni Ertuğrul ve Musiki Çalışmaları” Türkiyat Mecmuası, c. 21, (Bahar 2011) s. 97-112

Qur'an's Tajwid at Qutb al-Din Al-Shirazi's Music Notation

Makaleler

2011- Arslan, F., “Qur’an’s Tajwid at Qutb al-Din Al-Shirazi’s Music Notation”, International Journal Of Humanities and Social Science, vol.1, no. 10 (August 2011), USA, pp. 209-216.

Mevlevi Musikisi Üstüne

Makaleler

2010- Arslan, F. “Mevlevi Musikisi Üstüne” Sufi Studies, sayı 2, (Yaz 2010), s. 9-18.

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Mûsikîsi Siyasetinde Necip Asım

Makaleler

2009- Arslan F., “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Mûsikîsi Siyasetinde Necip Asım”, Doğu Araştırmaları, sy. 3, 2009/1, s. 35-58.

Celal Esad Arseven’in Mûsikî Çalışmaları Üstüne

Makaleler

2009- Arslan, F., O. Levendoğlu, “Celal Esad Arseven’in Mûsikî Çalışmaları Üstüne”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,sy. 182, Eylül-Ekim 2009, s. 219-240.

Endülüs’ün ‘Sanat Güneşi’ Ziryab

Makaleler

2009- Erkoçoğlu, F., F. Arslan, “Endülüs’ün ‘Sanat Güneşi’ Ziryab”, İstem, sy. 14, Endülüs Özel Sayı, 2009/2, s. 261-181

Musiki Nazariyecisi ve Efsanevi Kişilik Olarak Urumiyeli Safiyyüddin

Makaleler

2009- Arslan, F., “Musiki Nazariyecisi ve Efsanevi Kişilik Olarak Urumiyeli Safiyyüddin”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 13/1 2009, s. 99-113

Türk Mûsikîsi Yazmalarında Akustik Konusu

Makaleler

2007- Arslan, F., “Türk Mûsikîsi Yazmalarında Akustik Konusu” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy: 11/1, 2007, s. 263-278.

Ahmed el-Müsellem el-Mevsılî ve ed-Dürru’n-Nakî fî İlmi’l-Mûsîkâ Adlı Eseri

Makaleler

2007- Arslan, F., “Ahmed el-Müsellem el-Mevsılî ve ed-Dürru’n-Nakî fî İlmi’l-Mûsîkâ Adlı Eseri”, Ankara Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 2, 2007, s. 101-125

Nasîruddîn et-Tûsî ve Mûsikî Risâlesi

Makaleler

2006- Arslan, F., “Nasîruddîn et-Tûsî ve Mûsikî Risâlesi” Dinî Araştırmalar, c. 9, sy, 26, Eylül-Aralık 2006, s.317-335.

Safiyyüddîn Abdülmümin el-Urmevî’nin er-Risâletü’ş-Şerefiyyesinde Mûsikî Matematiği

Makaleler

2005- Arslan, F., “Safiyyüddîn Abdülmümin el-Urmevî’nin er-Risâletü’ş-Şerefiyyesinde Mûsikî Matematiği” Ankara Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 2, 2005, s. 267-304.

Musikinin Alaturkası mı Alafrangası mı? İki Osmanlı Aydınının Orijinal Fikirleri

Makaleler

2015- Arslan, F., “Musikinin Alaturkası mı Alafrangası mı? İki Osmanlı Aydınının Orijinal Fikirleri-Mehmet Akif ve İsmail Fenni Bey”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sayı, 4, 2015/2, s. 141-151.

II. Abdülhamit'in Türk Musikisine Bakışı

Sempozyumlar

Arslan, F., II. Abdülhamit’in Türk Musikisine Bakışı, TBMM Milli Saraylar Abdülhamit Sempozyumu, Beylerbeyi Sarayı, Eylül 2016.

Muhibban'ın Nefes'leri

Makaleler

Arslan, F., “Muhibban’ın Nefes’leri, Rast Müzikoloji, Güz 2016, (c. 4 sayı: 3), s. 1396-1423.

Saz ve Sözün Refakati: Edebiyat Mahfillerinde Musiki

Makaleler

Arslan, F., “Saz ve Sözün Refakati: Edebiyat Mahfillerinde Musiki” 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, Aralık 2016.

Nevşehirli İbrahim Paşa'nın Musiki Yönü ve Döneminde Osmanlı Musikisi

Sempozyumlar

Arslan, F. “Nevşehirli İbrahim Paşa’nın Musiki Yönü ve Döneminde Osmanlı Musikisi”, Uluslararası Sempozyum, 9-12 Kasım 2017.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Türk Musikisine Bakışı

Sempozyumlar

Arslan, F. “Halit Ziya Uşaklıgil’in Türk Musikisine Bakışı”, Amasyada Dini Musiki Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017.

18. Yüzyıl Osmanlı Müzik Mirası Üstüne Bazı Mülahazalar: Müneccimbaşı Ahmed Dede (v.1702) Örneği

Sempozyumlar

Arslan, F. “18. Yüzyıl Osmanlı Müzik Mirası Üstüne Bazı Mülahazalar: Müneccimbaşı Ahmed Dede (v.1702) Örneği”, Uluslararası Darülfünun Sempozyumu, İstanbul 22-23 Aralık 2017.

Hüseyin Sadettin Arel ve Milli Musiki Tartışmalarındaki Yeri

Sempozyumlar

Arslan, F., “Hüseyin Sadettin Arel ve Milli Musiki Tartışmalarındaki Yeri”, Uluslararası Arel Sempozyumu, 13-14 Aralık 2017.

"Tusi, Urmevi, Şirazi, Ziryab", İslam Düşünce Atlası

Diğer Çalışmalar

Arslan, F.  “Tusi, Urmevi, Şirazi, Ziryab”, İslam Düşünce Atlası, Konya 2017.